print

Triệu chứng của phù bạch huyết là như thế nào?

 Sưng các chi
 Đau nhức
 Cảm giác căng tức hoặc nặng nề ở chi bị ảnh hưởng
 Chi bị ảnh hưởng khó vận động
Các triệu chứng này có thể đến rất chậm. Có thể mất hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm sau khi điều trị ung thư bạn mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của phù bạch huyết.

MLD_Maple_1

Now, it’s one thing to read my recommendations but be sure to go observe here to the windows store to download and check out these apps for yourself