print

Comprinet

Comprinet 2

COMPRINET FORTE 35 (VỚ HẬU PHẪU ÁP LỰC CAO)

  • Áp lực cao 35 mmHg
  • Vớ đùi
  • Màu trắng
  • Sản xuất tại Mỹ

Chỉ định điều trị: sử dụng trước, trong và sau phẫu thuật tĩnh mạch. Điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu cho những bệnh nhân có nguy cơ cao. Điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu và giảm phù sau phẫu thuật chỉnh hình.

COMPRINET PRO (VỚ PHÒNG NGỪA HUYẾT KHỐI)

  • Áp lực nhẹ 18 mmHg
  • Vớ đùi
  • Màu trắng
  • Sản xuất tại Mỹ

Chỉ định: phòng ngừa huyết khối dành cho bệnh nhân nằm bất động trong thời gian dài.