print

Cách mang vớ Comprinet

Cách mang vớ cho bệnh nhân:

  1. Luồn tay vào trong vớ, nắm lấy phần gót vớ từ bên trong
  2. Lộn trái vớ đến phần gót
  3. Kéo vớ đã lộn trái vào bàn chân, để gót vớ ngay gót chân
  4. Kéo phần trên vớ lên bắp chân, tạm thời
  5. Dùng ngón tay đưa vào phần vớ chồng lên nhau ở bàn chân, kéo mạnh qua gót
  6. Kéo phần vớ trên bắp chân trở lại xuống cổ chân, rồi kéo lên trở lại
  7. Quan trọng nhất là phần gót vớ phải nằm ngay gót chân bệnh nhân
  8. Tiếp tục kéo vớ lên từ từ và đều tay
  9. Kiểm tra vuốt thẳng, không để lại nếp cho bàn chân, ngón chân thoải mái
  10. Luồm ngón tay kiểm tra băng đùi ngay thẳng, không xoắn gập.

CACH-MANG-VO-COMPRINET