print

Chứng nhận FDA

Hồ sơ được chứng thực nguyên bản bởi Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chứng nhận / hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam.

FDA---TRANG-BIA

FDA---TRANG-1

 

FDA---TRANG-2

 

FDA---TRANG-3