print

Certificate FDA & ISO

Certificate FDA&ISO 1

TẤT CẢ SẢN PHẨM JOBST CUNG CẤP CHO BỆNH NHÂN ĐỀU ĐẠT CHỨNG NHẬN FDA VÀ ISO NHÀ MÁY TẠI MỸ.


CHỨNG NHẬN FDA

FDA---TRANG-2

FDA---TRANG-BIA

FDA---TRANG-3


CHỨNG NHẬN ISO 13485 / 9001

ISO-13485

ISO-9001


Nhà phân phối EURO MEDICAL chịu trách nhiệm pháp lý trên các tài liệu sao y nguyên bản đã công bố. Mọi hành vi sao chép là vi phạm pháp luật.


CHUẨN ÁP LỰC 20-30mmHg, HIỆU QUẢ CAO TRONG ĐIỀU TRỊ SUY – DÃN TĨNH MẠCH.

Áp lực này phải ghi rõ trên hộp sản phẩm cũng giống như là hàm lượng của thuốc. JOBST tiên phong ghi rõ mức áp lực công bố trên hộp sản phẩm và truyền thông giúp bệnh nhân nhận dạng vớ chuẩn áp lực điều trị theo FDA [20-30mmHg]

Certificate FDA&ISO-2

Nellyarda, zhoosh the riah, essay writers titivate, schlumph your vera down, and palare that omee for the bevvies because i’ve nanti dinarli